Ortaköy Camii
Sultan Abdülmecit emri ile Nikogos Balyan tarafından 1853 yılında inşa edillmiştir. Büyük Mecidiye Camii olarak da bilinen camii Barok üslubunun Türkiyedeki en güzel örneklerinden biridir. Yerine yapılan bugünkü Ortaköy Camii, 1894 depreminden sonra minaresinin külah bölümü yeniden düzenlenmiş; 1960 yılında göçme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılınca temel güçlendirmesi yapılmış ve 1984 geçirdiği yangın felaketinden sonra restore edildikten sonra eski ihtişamına kavuşturulmuştur. Cami Sultan Camilerinde olduğu gibi Harim ve Hünkâr Kasrı’ndan oluşur. Caminin tek şerefeli iki minaresi bulunup, mihrap mozaik ve mermerdendir.

Anadolu Hisarı
Asya yakasında Göksu Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü yerdedir. Yedi bin metrekarelik bir alan üzerine, boğazın en dar noktasına 1402 yılında Sultan ( Yıldırım) 1. Beyazıt tarafından inşa ettirilmiştir. Anadolu Hisarı, iç ve dış kale ile bu kalelerin surlarından oluşur. İç kale, dikdörtgen biçimindeki dört katlı bir kuledir. İlk yapıldığında, bir giriş kapısı bulunmadığı için, kuleye iç kale surlarına uzanan bir asma köprüden giriliyordu. Üst katlarına da içerideki ahşap merdivenlerle çıkılıyordu.Asıl kalenin surları doğu-batı yönünde 65 metre; kuzey-güney yönünde 80 metre boyunca uzanır. Surların kalınlığı 2.5 metredir. Dış surlarda topların yerleştirildiği menfezler bulunur. Anadolu Hisarı’nın asıl kalesinde ve iç surlarında, araları harçla doldurulmuş blok taşlar kullanılmıştır.

Küçüksu Kasrı
Anadolu Hisarı’nın yakında yer alan Küçüksu Kasrı olarak bilinen yapı; 1856 yılında I. Abdülmecit emri ile barok tarzında Mimar Sarkis Balyan’a yaptırılmıştır.Küçüksu Kasrı rokoko bezemeleriyle süslenmiş, dıştan güzel oymalarla yapıya ayrı bir hava verilmiştir. Bahçede, kasrın içindeki merdivenler gibi barok tarzındaki çeşmeyi; III. Selim 1803 yılında annesi Valide Mihrişah Sultan için yaptırmıştır. Bahçedeki çeşme ve havuz, Küçüksu Kasrı’yla benzersiz bir bütünlük arz etmektedir. Günümüzde müze olarak kullanılan yapı; oymalar, kristal avizeler, halılar ve şöminelerle ziyaretçilerinin gözünde düşsel bir tat bırakmaktadır.

Rumeli Hisarı
Sultan ( Fatih) II. Mehmet tarafından İstanbul’un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu Hisarı’nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Rumeli Hisarın inşaasına 1452’de başlanmıştır. İş bölümü yapılarak her bölümün inşaası bir paşanın denetimine verilmiş, deniz tarafına düşen bölümün inşaasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa, sol taraftakinin yapımına Zağanos Paşa, kıyıdaki kulenin yapımına da Halil Paşa nezaret etmiştir. Buralardaki kuleler de bu paşaların adlarını taşımaktadırlar. Hisarın inşası 31 Ağustos 1452’de tamamlanmıştır. Bugün çesitli konserlere ev sahipliği yapan hisar, ayrıca ücret karşılığı ziyaret edilebilmektedir.

Beylerbeyi Camii
I. Abdülhamid emri ile, annesi Rabia Sultan anısına, 1778 yılında Mehmed Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. II. Mahmud zamanında Beylerbeyi Camisi’nin son cemaat yeri değiştirilmiş ve cami minaresi yıktırılıp, yerine iki yeni minare yapıya eklenmiştir. Ayrıca, II. Mahmud muvakkithaneyi ve kıyı tarafındaki çeşmeyi de komplekse dâhil etmiştir. Caminin 14.60×14.60m boyutlarına sahip ana mekânın tavan örtüsü bir tam ve beş yarım kubbe ile örtülü olup; kubbeli tavan örtüsü sıra dışı bir şekilde iki kasnağa oturtulmuş, üsteki kasnağın çevresini dolanan yirmi pencere ile kubbe aydınlığı sağlanmıştır. 1969 yılında ve 13 Mart 1983 yılında vuku bulan yangınlardan sonra iki kez kapsamlı bir şekilde restore edilmiştir. 

Tekne Kiralama Fiyat Teklifi Alın:

    Tur Tipi *

    Tur Tarihi *

    Kişi Sayısı *

    Email *

    Mesajiniz